Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

Αθανασόπουλος Ιωάννης Διευθυντής
Νταλαούσης Ιωάννης Υποδιευθυντής
Δούμας Νικόλαος Εκπαιδευτικός
Βενέτη Ζωή Εκπαιδευτικός
Εκπαιδευτικός
Εκπαιδευτικός
Εκπαιδευτικός
Κωνσταντοπούλου Ελένη Εκπαιδευτικός
Εκπαιδευτικός
Τσάμη Όλγα Εκπαιδευτικός
Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής
Ψυχολόγος
Εργοθεραπεύτρια
Λογοπεδικός
Κοινωνική Λειτουργός
 Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό
  Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό
 Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό