Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

Αθανασόπουλος Ιωάννης Διευθυντής
Νταλαούτης Ιωάννης Υποδιευθυντής
Δούμας Νικόλαος Εκπαιδευτικός
Βενέτη Ζωή Εκπαιδευτικός
 Νεραντζίδου Αναστασία Εκπαιδευτικός
 Πλειώνη Μαριάνθη Εκπαιδευτικός
 Σωμαράκη Κυριακή Εκπαιδευτικός
Κωνσταντοπούλου Ελένη Εκπαιδευτικός
Ζαχαριάδου Αθηνά Εκπαιδευτικός
Σφυρή Παρασκευή Εκπαιδευτικός
Τσάμη Όλγα Εκπαιδευτικός
Αρβανίτη Χαρίκλεια Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής
 Καλαντζή Φρειδερίκη Ψυχολόγος
 Καλύβα Αμαλία  Λογοθεραπεύτρια
 Ρουχωτά Θεοδοσία  Κοινωνική Λειτουργός
 Κυριλλίδου Πέγκυ  Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό
 Μυλωνάκου Χριστίνα   Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό
 Αυγερινού Ζαχαρούλα  Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό